juni 2, 2019

Ryster rattet i bilen? Og er kørekomforten helt i bund? Vibrationer fra rattet indikerer oftest, at noget er galt i bilen. Den typiske årsag fra vibrationer i rattet er, at hjulene ikke er afbalanceret korrekt, og at dæktrykket kan være for lavt.

Afbalancering af dæk er enormt vigtigt, da den kontaktflade, der er mellem vejen og dækkene, er altafgørende for sikkerheden i bilen. Hvis dækkene ikke er afbalanceret godt nok, risikerer du, at kunderne kører galt og i værste fald mister livet.

Som værksted har du derfor et kæmpe ansvar for, at afbalanceringen og monteringen af dæk på biler er 100 % i orden.

Hvad kan der være galt med dækket?

Afbalanceringen af dækkene kan være helt i orden, når bilen forlader dit værksted, men som tiden går, og bilen bliver brugt mere, vil dækkene have tendens til at give sig og blive slidt. Derved risikerer kunder, at dækket kommer i ubalance.

Ubalancen kan gøre, at dækket pludseligt ikke vejer det samme hele vejen rundt, fordi trykket fordeles anderledes. Derfor er det altid en god idé at opfordre kunderne til selv at måle dæktrykket jævnligt. Hvis trykket i dækket ikke er korrekt, vil levetiden på dækket også forværres markant. Hvis dækket er ubalanceret, og dæktrykket ikke stemmer overens, vil benzinforbruget også øges med 3-4 % alt efter, hvor galt det står til. Et dæk med lavt tryk vil hurtigt blive varmt grundet den dårlige kontakt med vejen og kan derfor også risikere at skade bilen – og i værste fald springe.

Dækkets vægt er også afgørende. Hvis det ikke vejer det samme hele vejen rundt, kan det blive skævt og netop afgive de tidligere nævnte vibrationer i bilen. Udover vibrationer i bilen kan det skæve hjul skabe problemer med lejer og ophæng i bilen. Det betyder altså mere, end du måske tror. Bilen er derved udsat for ekstra slitage, hvis dækkene bliver misvedligeholdt. ABS- og EBS-bremserne står også til at blive udsat for nedsat funktion, hvis ikke der holdes øje med dæk og dæktryk.

Løsningen på ubalanceret dæk findes i god service

Det er naturligvis kundernes ansvar at holde øje med deres dæk, men du som deres værksted kan opfordre til, at de jævnligt kommer ind til et gratis dæktrykeftersyn. Oprethold en god service og vær med til at skabe mere sikkerhed på vejene.

For at afhjælpe problemet med ubalancen i dækkene skal der skabes synergi. Der skal udføres en afbalancering af dækkene. En god investering for dit værksted vil derfor være at købe et dækmonteringssæt.

På den måde kan du sikre en korrekt montering af dæk og afbalancere dækkene i forhold til dækkets størrelse og vægt. To af de vigtigste parametre for sikker kørsel ude på vejene.

En afbalanceringsmaskine viser hvor meget vægt, der skal sættes på det enkelte dæk for, at vægten igen er ligeligt fordelt. Hvis kunden har kørt med dækket i for lang tid, og dækket derved er alt for skævt, vil den bedste løsning være at kassere dækket og købe et nyt.

0