maj 8, 2019

Det kan være en udfordring, når to boliger skal blive til én. I har begge holdninger og præferencer, som ikke altid vil gå hånd i hånd. Inden flytningen går i hårknude, så prøv dette.

Fredning og vetoret

I har begge ting, som betyder rigtig meget for jer at få med i den nye bolig. Har I svært ved at nå til enighed, så lav fredning og vetoret udfordringen.

Det går ud på, at I hver især får et antal ting – f.eks. 5 ting – som I har fredet. Skriv dem på en lap papir. Disse 5 ting pr person skal med i den nye bolig og indgå i boligen på en fornuftig måde. På samme måde har I 5 gange vetoret over hinandens ting. Vetoretten kan ikke bruges på en fredet ting. Og I kan ikke bytte en fredet eller vetoet ting ud undervejs, bordet fanger.

I kan naturligvis tilpasse legen så den passer bedre til jer. Måske har I hver især kun brug for 3 ting. Eller 10. Det er helt op til jer.

Depotrum

Nu står du og kæresten så, med nogle ting hver især, som ikke må være med i jeres nye hjem, men som I ikke helt er klar til at skille jer af med. Det er fair nok, men hvad gør I lige med dem? Lej et depotrum! I kan sagtens dele depotrummet, så længe I holder styr på hvem der ejer hvad.

En fælles lejlighed og et depotrum er stadig væsentligt billigere end to huslejer, og I behøver ikke gå af med alle de ting I har vetoet hos hinanden, før I hver især er klar til det.

Lav en fast aftale om at gennemgå depotrummet en gang om året, hvor I rydder ud og gennemgår om noget alligevel skal flytte ind, eller om det er tid til, at tingene skal videre.

0