april 16, 2019

Hvis du går rundt og overvejer et karriereskifte, og godt kunne tænke dig et arbejde, hvor du møder mange forskellige mennesker, og har mange varierende arbejdsopgaver, kunne det måske lige være noget for dig at blive landinspektør. Før man springer ud i et karriereskifte, er der selvfølgelig en del spørgsmål og overvejelser, man bør gøre sig. Hvem arbejder landinspektører for, hvilke arbejdsopgaver har en landinspektør, og hvordan bliver man overhovedet landinspektør, er måske nogle af de spørgsmål du tænker på. En del af svare kommer her, så læs endeligt videre, hvis du er nysgerrig på jobbet som landinspektør.

Hvem arbejder landinspektører for?

En landinspektør arbejder for, og med, mange forskellige faggrupper. De der falder først for, når man tænker på typiske landinspektøropgaver, er selvfølgelig bygherrer, entreprenører, arkitekter og landmænd. Men landinspektører arbejder langt bredere, end de fleste lige ved, og arbejder således også for advokater, ejendomsmæglere, ledningsejere og ejendomsmæglere. Som du kan læse i det næste afsnit, har en landinspektør nemlig mange forskellige arbejdsopgaver.

Hvilke arbejdsopgaver har en landinspektør?

De primære arbejdsopgaver handler om opmåling og kortlægning. Det kan være alt fra at fastsætte et skel mellem to ejendomme, opmåle boligareal i en lejlighed, eller lave opmålinger på en byggegrund. Men dertil kommer også rådgivning indenfor alle matrikulære sager, arealoverførsel, og digitalisering af drænkort. En landinspektør kan også arbejde med droneflyvning, for at måle, filme og tage luftbilleder af alt fra byggegrunde til overvågning af landopfyldning.

Hvordan bliver man landsinspektør?

For at blive landinspektør skal man tage uddannelse i landinspektørvidenskab. Man kan sige, at en landinspektøruddannelse er en blanding mellem jurist, arkitekt og ingeniør. Som landinspektør skal man nemlig kunne jonglere mellem alle de vidensområder der berører matrikulære sager. Herefter kan man så finde job hos et etableret firma, eller blive selvstændig privatpraktiserende landinspektør.

0